Användarvillkor

Genom att gå in på den här webbplatsen på Zenler.com, samtycker du till användarvillkoren för webbplatsen dvs alla tillämpliga lagar och förordningar. Du samtycker att du är ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

Villkor

Tillstånd ges att använda materialet på företagens webbplats endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av äganderätt, och under denna licens får du inte:

  • a) ändra eller kopiera materialet. 
  • b) använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
  • c) Försök att dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på företagens webbplats.
  •  d) ta bort all copyright eller andra äganderättsbeteckningar från materialet.
  • e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av företaget när som helst. När du avslutar din användning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt kopierat/nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

Friskrivningsklausul

The materials on Companies web site are provided 'as is'. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errata

The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Links

Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

Site Terms of Use Modifications

Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.

As an Instructor, You represent, warrant, and covenant that: No Submitted Content shall infringe or misappropriate any intellectual property right of a third party. But, if instructor use HEVC compression, it's the instructor's responsibility to pay the royalties to the MPEG-LA, the owner of HEVC patents as appropriate.

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ Aromaterapiskolan. All rights reserved

Aromaterapiskolan - Powered By Zenler